Utbildningar inom lift och fallskydd tryggar din arbetsmiljö.

Med ett förebyggande arbete, säkra arbetssätt och rätt utbildning av personalen ökar säkerheten på byggarbetsplatser. Norrlands Hall & Kapell arrangerar och leder branschutbildningar inom lift och fallskydd för såväl externa kunder som egen personal.

Utbildningarna hålls i samarbete med MA System & Fallsafe och följer de internationella standarderna ISO 18878:2013 18893:2004 samt liftläroplanen LLP.

Grundkurser i lift- och fallskydd

Kursinnehåll – Lift
• Kursorientering
• Olika typer av arbetsplattformar
• Konstruktion
• Skötsel och daglig tillsyn
• Säkert arbetssätt
• Lagar och arbetsskydd

Kursinnehåll – Fallskydd
• Varför behövs fallskydd?
• Fallskyddsutrustning och hur den används
• Om olyckan ändå händer
• Din riskbedömning före höjdarbete

Kontakta:

Ingemar Landström
070 – 363 09 59
ingemar.landstrom@nhk.se