Montage av hallar, bodar, stallage och stålkonstruktioner.

Med Norrlands Hall & Kapell som samarbetspartner får du en trygg leverantör med mångårig erfarenhet av montage och konstruktionsarbeten. Vi ombesörjer montage och montageledning inom PVC-hallar, plåthallar, stålkonstruktioner, stallage, bodar, skyltar och utomhusreklam. Vårt samarbete med ledande aktörer inom såväl PVC- som plåthallar stärker oss som leverantör av lösningar och produkter av hög kvalitet.

Vi utför även snöskottning av företagsfastigheter under vinterhalvåret.

Våra konsulter hjälper dig gärna planera och utföra effektiva montage och montageledningsprojekt med leverans enligt utsatt tidplan.