Byggavdelningen

Björn Karlsson

Byggadministration

Mikael Holm

Områdeschef Bygg

Håkan Nilsson

Arbetsledare